Image Image
Image

Festival Onursal Başkanı - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar

Kahramanmaraş’ta (1968) doğdu. İlk, orta ve lise (1986) eğitim-öğretimini burada tamamladı. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi (1986-1988) Matematik Bölümünü kazandı. Bu bölümden kendi isteği ile ayrılarak, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (1988-1992) İktisat Bölümünü bitirdi. Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) yapmış olduğu merkezi sınav ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümüne Araştırma Görevlisi (1993-2000) olarak atandı ve bu sınav sonucunda YÖK tarafından sağlanan burs ile KSÜ adına lisansüstü öğrenimini yurtdışında yapma hakkı kazandı. İngiltere’de Tresham Kolejindeki (1994) İngilizce Dil Kursunun ardından, Leicester Üniversitesinde (1994-1995) İktisadi Kalkınma alanında yüksek lisans yaptı. Loughborough Üniversitesinde (1995-2000) “An Empirical Investigation of Financial Liberalisation in Turkey:1963-1995” adlı tezi ile Doktora derecesini aldı.

Doktora öğrenimini tamamladıktan sonra mecburi hizmetini yapmak üzere Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesine döndü ve kısa süre içinde Yardımcı Doçent (2000-2005) olarak atandı. Üniversitelerarası Kurul tarafından Makro İktisat alanında Doçent unvanı (2005) verildi. Kahramanmaraş Sütçü imam Üniversitesinde (2005-2009) ve Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünde (2009-2011) Doçent olarak görev yaptı. Çukurova Üniversitesi (2011-2012), Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (2011-2015) ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (2015-2017) Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat bölümlerinde Profesör olarak eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulundu.

YÖK tarafından sağlanan kısa süreli finansal destek ile ABD’de Güney Kaliforniya Üniversitesinde (University of Southern California) (2011) Misafir Araştırmacı olarak bulundu.

Görev yaptığı üniversitelerde araştırma ve eğitim-öğretim faaliyetlerine ek olarak, Bölüm Başkanı Yardımcılığı, Bölüm Başkanlığı, Anabilim Dalı Başkanlığı, Dekan Yardımcılığı, Enstitü Müdür Yardımcılığı, Dekan, Senato Üyeliği, Yönetim Kurulu Üyeliği, Rektör Yardımcılığı görevlerinde de bulundu. Birçok komisyon ve kurullarında yer aldı. Ulusal Ajans tarafından desteklenen ve YÖK tarafından yürütülen Bologna Projesinde Bologna Uzmanı olarak çalıştı.

Merkezi İhale Finans Birimi ile Çukurova Kalkınma Ajansında Bağımsız Değerlendirici ve Dicle Kalkınma ile Kuzey Anadolu Kalkınma ajanslarında ise Değerlendirme Komitesi üyesi olarak görev aldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından Ankara /Kuzey Sınav Koordinatörü (2016-2017) olarak atandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Fulbright Eğitim Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi (2017-…) olarak görevlendirildi.

Akademik çalışmaları, finansal sektör-reel sektör etkileşimi başta olmak üzere, iktisadi kalkınma, büyüme, doğrudan yabancı sermaye, Avrupa bütünleşmesi, geçiş ekonomileri alanlarında yoğunlaştı. Bu konularda SSCI ve alan endeksleri tarafından taranan uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde çok sayıda makale, derleme kitaplar ve yardımcı ders kitapları yayınladı. Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) ve TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerde Yürütücü ve Araştırmacı olarak yer aldı.

Evli ve biri kız üç çocuk babasıdır. Yabancı Dili İngilizcedir.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Asli Üyesidir.

Image

Festival Başkanı - Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Akyıldız

Yavuz Akyıldız Trabzon’da doğdu. İstanbul Üniversitesi İİBF'den 2008 yılında mezun oldu. Üniversite hayatı boyunca İ.Ü. Öğrenci Kültür Merkezi Sahnesinde birçok oyunda oyunculuk ve reji yaptı. Lisans eğitiminin ardından 2008-2013 yılları arasında sinema, reklam ve video alanlarında yönetmen, yönetmen yardımcılığı başta olmak üzere sektör içerisinde birçok görevde yer aldı. Bu süreç içerisinde akademik çalışmalarına devam eden Akyıldız, Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama Bölümü Yüksek Lisans programını “Michael Haneke’ üzerine yazdığı teziyle 2013 yılında bitirdi ve aynı yıl Anadolu Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümüne doktora öğrencisi olarak kabul edildi. 2019 yılında Sinemada Karmaşık Öykü Anlatıcılığı başlıklı teziyle doktora derecesini alan Akyıldız, 2016 yılında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesine araştırma görevlisi olarak atanmıştır ve halen, Üniversitesinin Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünde doktor öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Akyıldız’ın İlk kısa metraj çalışması 2020 yılında tamamlanan “Yağmur, Şnorkel ve Taze Fasulye” filmidir. Yağmur, Şnorkel ve Taze Fasulye filmi yerli ve yabancı birçok festivalde yarışmış ve ödüller almıştır.

Image

Festival Yönetmeni - Arş. Gör. Fatih Diren

1984 yılında Çorum’da doğdu. İlkokulu, Ortaokulu ve Liseyi Çorum’da okudu. 2004 yılında Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema bölümünü kazandı. 2008 yılında Erasmus (öğrenci değişim programı) ile bir sömestr Finlandiya’nın North Karelia University of Applied Sciences Üniversitesinde 6 ay eğitimine devam etti. 2009 yılında lisans eğitimini tamamladı. Okul döneminde sektörde ulusal düzeydeki projelerde ses alanında çalışmalarda yer almaya başladı ve birçok sinema, dizi ve reklam projesinde ses operatörü ve boom operatörü olarak çalıştı. Çalıştığı bazı işler: “Beynelmilel” Sinema Filmi, “Aşk Tutulması” Sinema Filmi, “Geniş Aile” Televizyon Dizisi, “Dedemin İnsanları” Sinema Filmi, “Keşanlı Ali Destanı” Televizyon Dizisi, “İncir Reçeli 2” Sinema Filmi, “Kocan Kadar Konuş” Sinema Filmi. Sektöre ara verdikten sonra Ordu Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünde Yüksek Lisansa başladı ve mezun oldu. Halen İstanbul Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema bölümünde Doktora eğitimine devam etmekte ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Image

Festival Başkan Yardımcısı - İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Selen Gökçem Akyıldız

Selen GÖKÇEM AKYILDIZ, Edirne’de doğdu. Ege Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Lisans Programından 2008 yılında mezun oldu. Lisans eğitimi sırasında fotoğraf ve sinema ile ilgilenmeye başladı. Yüksek Lisans eğitimini 2012 yılında Kadir Has Üniversitesi Sinema ve Televizyon Anabilim dalında burslu öğrenci olarak tamamladı ve İletişim Fakültesi’nde asistan olarak görev aldı. 1980’ler Türkiye’sinde kadın yönetmenlerin çalışmalarına odaklanan Yüksek Lisans tezi Never Satisfied Dissatisfied Women Hysteric Men in 1980’s Turkey adı ile kitap olarak yayınlandı. Doktora derecesini 2019 yılında Anadolu Üniversitesi Sinema ve Televizyon Anabilim dalından 21. Yüzyılda Aşk: Bilimkurgu Sinemasında Sevme Biçimleri isimli tezi ile alan Gökçem Akyıldız, Ege Üniversitesi’nde İngilizce okutmanı, Özyeğin Üniversitesi’nde ise Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. 2018 yılında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’ndeki görevine öğretim üyesi ve İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı olarak devam etmektedir.

Image

Festival İletişim Koordinatörü - Arş. Gör. Gülşah Erdoğan

Gülşah Erdoğan 1994 yılında Bartın’da doğdu. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden 2011 yılında mezun oldu. Üniversite yıllarında Ankara’da gerçekleşen çeşitli film festivallerinde gönüllü olarak çalıştı. Lisans eğitiminin ardından 2015-2019 yılları arasında yine Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde, Radyo, Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimini tamamladı. Bu süreç içerisinde çeşitli film çözümleme kurslarına katılarak sinema dergilerine yazılar yazdı. Michael Haneke sineması üzerine yazdığı tezle yüksek lisansını 2019 yılında tamamlayan Erdoğan, aynı yıl Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’ne doktora öğrencisi olarak kabul edildi. Aynı zamanda uluslararası yayın yapan hakemli bir sinema dergisinde yardımcı editörlük görevini sürdüren Erdoğan, halen doktora eğitimini devam ettirmekte ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.